Öğrenci Ğörüşme Formu

Özel Dershaneler İlköğretim Ve Üniversite Hazırlıklar İçin

Öğrenci Görüşme Formu

 

Öğrencinin Adı Soyadı          : ..............................................

Görüşme tarihi                       : ..../...../.......

Sınıfı ve No                            : .......................

Görüşme süresi                       : ...............

Rehber Öğretmen                   : ..............................................

Öğrenci ile Görüşen    

Velisi ( )    

Annesi (  )     

Babası   (  )    

Öğretmeni   (  )      

Diğer:......................

GÖRÜŞME  KONUSU        :

Öğrencinin ders çalışma ortamı                       :         (  )

Öğrencinin beslenme durumu                        :          (  )

Öğrencinin sağlık, uyku ve dinlenme durumu:         (  )

Öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmesi :          ( )

Öğrencinin problemleri, gereksinimleri         :          (  )

Öğretmenin veliye önerileri                          :            (  )

Diğer :...........................................................................................................

GÖRÜŞMENİN ÖZETİ       :

.......................................................................................................................................................

DİĞER GÖRÜŞMELER      :

......................................................................................................................................

SINIF ÖĞRETMENİNİN GÖRÜŞÜ:

...................................................................................................................................................

KARARLAR:................................................................................................................................

 

ALINAN-SONUÇLAR: .................................................................................................................................

BİREYSEL İNCELEME BÖLÜMÜ:

.......................................................................................................................................................

 

Rehber Öğretmen