Kendini Değerlendirme Envanteri

Kaynak  (www.osym.gov.tr adresinden uyarlanmıştır)

 

Açıklama

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

Yıldız Kuzgun

Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda sizin bir faaliyeti ne kadar sıklıkla yaptığınız veya bir şeye ne kadar önem verdiğiniz sorulmaktadır. Sizden istenen, soruları dikkatle okuyup cevabınızı, cevap kâğıdına işaretlemenizdir.

 

Cevap kâğıdında A "Hiçbir zaman", B "Arasıra", C "Sık sık" ve D "Her zaman" anlamına gelmektedir. Bazen de A "Hiç önemli değil", B "Pek önemli değil", C "Önemli" D ise "Çok önemli" karşılığındadır. Kısaca, A bir tutumun, bir ilginin hiç olmadığına ya da en az düzeyde olduğuna, D ise en yoğun olduğuna işaret etmektedir. O halde siz bir faaliyeti hiç yapmıyor ya da ona hiç ilgi duymuyorsanız A harfinin, her zaman yapıyor ya da çok ilgi duyuyorsanız D harfinin, biraz ilgi duyuyorsanız B, oldukça ilgi duyuyorsanız C harfinin altındaki aralığı karalayacaksınız.

 

1. Bir açının kaç derece olduğunu doğru bir biçimde tahmin edebiliyor musunuz?

2. Bir yazıyı hızlı ve doğru okuyabiliyor musunuz?

3. Kelimeleri düzgün bir biçimde söyleyebiliyor musunuz?

4. Sıfır, eşitlik, sonsuz gibi matematik kavramları kolaylıkla öğrenebildiniz mi?

5. Birbirine çok benzeyen karmaşık iki şekil arasındaki küçük farkı görebiliyor musunuz?

6. Bir problemin çözüm yolunu öğrendikten sonra benzer problemleri çözebiliyor musunuz?

7. Bir parçayı bir kere okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musunuz?

8. Sizin düzeyinizde bir matematik kitabından bir problemin çözüm yolunu kolaylıkla bulabiliyor musunuz?

9. Karmaşık bir geometrik şeklin sağa, sola, yukarıya ve aşağıya kaydırılması ile alacağı durumu göz önünde canlandırabilir misiniz?

10. Açınımı verilmiş bir geometrik cismin kapalı halini göz önünde canlandırabilir misiniz?

11. Kelime bilginiz, sözcük dağarcığınız zengin midir?

12. Bir problemin çözümünü veren denklemi hemen kurabilir misiniz?

13. Öğrendiğiniz matematik kural ve ilkeleri fizik ve kimya dersinde karşılaştığınız   problemlere uygulayabiliyor musunuz?

14. Matematik dersinde öğrendiğiniz ilkeleri ilk karşılaştığınız bir probleme uygulayıp çözümünü bulabiliyor musunuz?

15.       Sık rastlanmayan türden bir geometrik cismin açınımını çizebilir misiniz?

16.       Logaritma, sinüs gibi sembollerle yazılmış yazıları kolaylıkla okuyabiliyor musunuz?

17.       Okuduğunuz bir parçada belirtilen fikirler arasında ilişki kurabiliyor musunuz?

18.       Matematik bulmacaları çözer misiniz?

19.       Karmaşık bir geometrik şeklin küçük bir parçasını bütünden soyutlayarak algılayabiliyor musunuz?

20.       Bir problemin, size öğretilen çözüm yolundan farklı çözüm yollarını bulabiliyor musunuz?

21.       Bir konuda edindiğiniz bilgileri, kendi sözcüklerinizle başkalarına aktarabiliyor musunuz?

22.       Bir evin planına baktığınızda, evin yapılmış halini göz önünde canlandırabiliyor musunuz?

23. Bildiğiniz sembollerle yazılmış, ama daha önce hiç görmediğiniz bir matematik kitabını rahatlıkla okuyabiliyor musunuz?

24.       Bir konuyu söz ve yazı ile anlatırken fikirleri doğru bir sıra ile verebiliyor musunuz?

25.       Yabancısı olduğunuz kapalı bir mekanda yönünüzü kolaylıkla bulabilir misiniz?

26.       Bir yazıdaki fikir ve ifade hatalarını kolaylıkla görebiliyor musunuz?

27.       Gelişigüzel parçalara ayrılmış bir sekli yeniden ve çabucak oluşturabiliyor musunuz?

28.       Akıcı bir üslupla güzel yazı yazabiliyor musunuz?

29.       Bir makinenin şemasına bakarak makineyi kurabilir misiniz?

30.       Bir yazının ana ve yardımcı fikirlerini kolaylıkla bulabiliyor musunuz?

31.       Başkalarına, kişisel sorunlarının çözümünde yardımcı olabiliyor musunuz?

32.       El sanalları ya da resim kursuna gitmek ister misiniz?

33.       inanç ve düşüncelerinizi başkalarına kolaylıkla aktarabilir misiniz?

34.       Televizyondaki reklâmları eleştirir, daha iyi nasıl yapılabileceğini düşünür müsünüz?

35.       Çeşitli kültürlerde çocuk yetiştirme yöntemleri konulu bir konferansı dinlemek ister misiniz?

36. Ünlü yazarların hayatını inceler misiniz?

37. Her işinizi günü gününe yapar mısınız?

38. Mekanik bulmacalar çözer misiniz?

39. Evcil hayvanların hangi koşul ve ortamlarda daha iyi geliştiklerini inceler misiniz?

40. Gelecekte kendinizi bir laboratuarda araştırmacı olarak düşlediğiniz olur mu?

41. Müzik aletleri sergisini gezer misiniz?

42. Pazarlama ve satış yöntemlerini öğreten bir kursa devam etmek ister misiniz?

43. Ünlü sanatçıların, ressamların hayatını inceler misiniz?

44. Mektupları zamanında cevaplandırır mısınız?

45. Söz ve davranışlarımın başkaları üzerindeki etkisini öğrenmeye çalışır mısınız?

46. Yaşlılar yurdunda eğlence günleri düzenlemek ister misiniz?

47. Edebiyat ödüllerini izler, ödül alan eserleri okur musunuz?

48. Ufak tefek besteler yapar mısınız?

49. Elektrikli oyuncakların nasıl işlediğini inceler misiniz?

50. Ailenin tarih boyunca değişimi konulu bir makaleyi okumaktan hoşlanır mısınız?

51. Tropikal çiçeklerin evlerde nasıl yetiştirileceği konulu bir konferansı dinlemeye gider misiniz?

52. Satranç oynar mısınız?

53. Evleri dolaşıp, bir ürünün tanıtımını yapmaktan hoşlanır mısınız?

54. Daktilo edilmiş bir yazının hatalarını düzeltmekten hoşlanır mısınız?

55. Şiir yazmayı hiç denediniz mi?

56. İnsan hakları konulu bir kompozisyon yazmak ister misiniz?

57. Her türlü araç ve gereç sağlansa bir radyo yapmayı dener misiniz?

58. Fizik, kimya ya da matematik alanında bir sorunla ilgili inceleme ya da proje yapar mısınız?

59. Bir çiftliğin yöneticisi olmayı düşünür müsünüz?

60. Çeşitli ülkelerin halk şarkılarını tanıtan bir programı izler misiniz?

61. Konserleri, müzik programlarını izler misiniz?

62. Boş vakitlerinizde yoksul çocuklara parasız ders verir misiniz?

63. Sanat sohbetlerine katılır mısınız?

64. Tahta ve metalden ev eşyaları yapar mısınız?

65. Gazeteler için ilginç haberler derlemek ister misiniz?

66. Hikaye, deneme, anı yazmayı denediniz mi?

67. Bir işin ince ayrıntıları ile uğraşır mısınız?

68. Tartışmalarda güçlü kanıtlar bularak görüşünüzü karşınızdakilere kabul ettirebilir misiniz?

69. Yaz aylarında bir dükkân ya da ticarethanede kendi isteğinizle çalıştınız mı?

70. Bir hastanede gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?

71. Mimarlık ya da genel olarak sanat tarihi ile ilgili bir kitabı zevk duyarak okur musunuz?

72. Bir müzik aleti çalar mısınız?

 73. Bahçede kaliteli meyve yetiştirmek ister misiniz?

 74. Çeşitli hayvan ve bitkilerin yaşayışını inceler misiniz?

 75. Çocukluğunuzda arkadaşlarınıza çiklet, çikolata, bilye gibi şeyler sattınız mı?

 76. Okulda münazaralara katılır mısınız?

 77. Bir evi veya salonu süslemekten hoşlanır mısınız?

 78. Başkalarına dinletecek düzeyde bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?

 79. Felakete uğrayan insanlar için yardım kampanyalarına katılır mısınız?

 80. Bir kamp veya pikniğe gittiğinizde, çevredeki hayvan ve bitkileri inceler misiniz?

 81. Okul gazetesine yazı yazar mısınız?

 82. Gittiğiniz bir kentte insanların adetlerini inceler misiniz?

 83. Model uçak yapmaya çalışır mısınız?

 84. Fizik ve kimya problemleri çözmekten zevk alır mısınız?

 85. Çeşitli yazarların üslûp özelliklerini inceler misiniz?

 86. Resim ya da elişleri yarışmalarına katılır mısınız?

 87. Konuşurken çevrenizdeki insanların ilgisini çekebilir ve görüşlerinizi onlara kabul  ettirebilir misiniz?

 88. Müzik yarışmalarına katılır mısınız?

 89. Ödevlerinizi zamanında, düzgün ve temiz bir biçimde yapar mısınız?

 90. Okul kantinini ya da kooperatifini yönetmek ister misiniz?

 91. Sakatlara beceri kazandırma kursunda gönüllü olarak çalışmak ister misiniz?

 92. İşçilerin verimini arttırıcı yöntemler konulu bir makaleyi okur musunuz?

 93. Evde bozulan aletleri onarır mısınız?

 94. Deniz dibindeki hayatı gösteren bir filmi ilgi ve dikkatle izler misiniz?

 95. Yeni çiçek türleri yetiştirmeyi dener misiniz?

 96. Bir makinenin (örneğin, elektrik motoru) evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?

 97. Türkiye'nin nüfus özelliklerini inceleyen bir araştırma ekibinde çalışmak ister misini/?

 98. Yaptığınız herhangi bir işin temiz ve düzenli olması için özen gösterir misiniz?

 99. Gazetelerde edebiyat ve tiyatro eleştirilerini okur musunuz?

100. Sizin gibi düşünmeyen insanları ikna etmek için uzun tartışmalara girer misiniz?

101. Altın, hisse senedi ve tahvil satışları ile ilgili konuşmalara katılır mısınız?

102. Köy kadınlarına çocuk bakım yöntemlerini anlatmak ister misiniz?

103. Müzik akımlarını izler misiniz?

104. Boş vakitlerinizde çiçek, nakış, resim, heykel, karikatür vb. yapar mısınız?

105. Vahşi hayvanların hayvanat bahçesine uyumu konulu bir makaleyi okur musunuz?

106. Ünlü bilim adamlarının hayatını inceler misiniz?

107. Bir makinenin işlevini geliştirici yöntemler düşünür müsünüz?

108. Çevrenizdeki çeşitli makine ve cihazların bakımını yapar, onları bozmadan, iyi bir biçimde kullanır mısınız?

109. Mektupları, makbuzları, eski okul karnelerini vb. kâğıtları saklar mısınız?

110. Gazetelerde kârlı yatırım alanları ile ilgili haberleri izler misiniz?

111. Suçlu çocukları topluma kazandırma programında çalışmak ister misiniz?

112. Müzik dersleri alır mısınız ya da müzik dersini seçer misiniz?

113. Uzay araçlarının, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi gezmek ister misiniz?

114. Evde bir hayvan (kuş, balık, kedi vb,) besler, bakımını yapar mısınız?

115. Çatışmaları yatıştırmada arabuluculuk yapar mısınız?

116. Edebiyatçılarla yapılmış röportajları izler misiniz?

117. En son bilimsel buluşlarla ilgili bir makaleyi okur musunuz?

118. Çevrenizdeki insanların davranışlarının nedenlerini araştırır mısınız?

119.     Edebiyat tartışmalarına katılır mısınız?

120.     Sanat eserlerini inceler, özelliklerini anlamaya çalışır mısınız?

121.     Yoksullara yardım derneklerinden birinde çalışmak ister misiniz?

122.     İnsanların satın alma eğilimlerini inceler misiniz?

123.     Çevrenimde hazırcevap bir insan olarak tanınır mısınız?

124.     Saksıda çiçek yetiştirir misiniz?

125.     Aldığınız her şeyin ya da yaptığınız her işin düzenli bir biçimde kaydını tutar mısınız?

126.     Roman, hikâye, şiir okur musunuz?

127.     Televizyonda ekonomi ile ilgili haberleri ve açık oturumları izler misiniz?

128.     Güzel konuşma ve başkalarını ikna edebilme gücünü geliştirici kurslara katılır mısınız?

129.     Bilimsel proje sergilerini gezer misiniz?

130.     Havuzlarda balık üretme yöntemlerini gösteren bir filmi ilgi ile izler misiniz?

131.     Meydana getirilen herhangi bir el işine estetik bir yön, bir güzellik vermeye çalışır mısınız?

132.     Gözleri görmeyen bir kimseye kitap okur musunuz?

133.     Yazılarınızı, notlarınızı konularına göre sınıflar ve dosyalar mısınız?

134.     İnsanların duygularını ve eğilimlerini inceler misiniz?

135.     Resim sergilerini, sanat galerilerini gezer misiniz?

136.     Ünlü bestecilerin hayatını inceler mısınız?

137.     Kamuoyu araştırmaları yapan bir kurumda araştırmacı olarak çalışmak ister misiniz?

138.     Alet ve makine desenleri çizebilir misiniz?

139.     Gelir ve harcamalarınızın ayrıntılı olarak hesabını tutar mısınız?

140.     Kendinizi genellikle mutlu ve rahat hisseder misiniz?

141.     Ünlü düşünürlerin ve toplum liderlerinin hayatlarını inceler misiniz?

142.     Grup halinde yapılan işleri bireysel işlere tercih eder misiniz?

143.     Bir işi yaparken ya da bir geziye çıktığınızda, önceden yaptığınız plan